Styrelsen säsongen 2023

Kontakta gärna Peter Johansson 076-1892007 eller Magnus Nilsson 0790-728466 om ni vill veta mer om klubbens aktiviteter.
Eller via email: kontakt@evsk.se

Magnus Nilsson

Ordförande

Marcus Devling

Sekreterare

Peter Johansson

Kassör

Ellinor Högsberg

Ledamot

Håkan Binett

Ledamot

Tony Skeppsvik

Suppleant

Vakant

Suppleant

Vakant

Valberedning