Styrelsen säsongen 2024

Kontakta gärna Peter Johansson 076-1892007 eller Magnus Nilsson 0790-728466 om ni vill veta mer om klubbens aktiviteter.
Eller via email: kontakt@evsk.se

Magnus Nilsson

Ordförande

Marcus Devling

Sekreterare

Peter Johansson

Kassör

Ellinor Högsberg

Suppleant

Håkan Binett

Vice ordförande

Tony Skeppsvik

Ledamot

Vakant

Suppleant

Vakant

Valberedning