Slalombanan

Vi åker i en slalombana som alltid består av 6 rundningsbojar, en ingångs- & utgångsport och som alltid är 259m lång.

Båten körs i en rak linje mittemellan bojarna (3 på var sida) och håller alltid en konstant hastighet som höjs i 3 km/h intervaller tills att man uppnår maximalt 58 km/h för herrar & 55 km/h för damer.

Då utövaren passerat både ingångs- & utgångsport samt rundat samtliga 6 bojar på max hastigheten kortas linan i förutbestämda intervaller. Det gäller således att runda så många bojar som möjligt med kortast lina. 

Båtens hastighets intervaller, linans förutbestämda olika längder och banans utformning är desamma världen över.

För det yngre åkarna och nybörjare finns lättare banor att börja med.